Friday April 20 , 2018
Text Size
   

Istorijat udruženja

Srpsko društvo za zaštitu voda (SDZV) je nevladino, nedobitno, stručno-naučno udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite voda i životne sredine uopšte koje postoji već više od 40 godina. Osnovni zadatak SDZV i ciljevi rada nisu se promenili tokom svih ovih godina, i mogu se najkraće definisati kao delatnost u cilju očuvanja vodnih resursa, koja se ne sastoji samo u prečišćavanju otpadnih voda, nego počinje sa planiranjem korišćenja voda kroz planske dokumente, zatim obuhvata racionalno gazdovanje vodama, smanjenje emisija svih vrsta zagađenja, pravilnu izgradnju i eksploataciju vodnih objekata, racionalno korišćenje vode i praćenje efekata preduzetih mera. Za realizaciju ovog složenog zadatka, bilo je potrebno okupiti stručnjake različitih profila (građevinske inženjere-hidrotehničare, tehnologe, hemičare, biologe i druge) u čemu je SDZV zaista uspelo, i što danas sa velikim zadovoljstvom ističemo.

Današnje Srpsko društvo za zaštitu voda je nastalo iz Jugoslovenskog društva za zaštitu voda odlukom Skupštine udruženja juna meseca 2007. godine. Jugoslovensko društvo za zaštitu voda (JDZV) je osnovano 28. juna 1966. godine kao specijalizovano društvo u sastavu Saveza građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije (SGITJ). Potreba za formiranjem ovakvog društva ispoljila se posle naglog razvoja industrije kod nas posle Drugog svetskog rata. Naročito presudnu ulogu u tom pravcu imali su nalazi Savezne sanitarne inspekcije od 1951. godine, a u vezi sa sprovedenom anketom o snabdevanju vodom naselja i industrije i uklanjanju otpadnih materija iz rečnih tokova, kao i zaključci Prvog jugoslovenskog savetovanja o otpadnim vodama, održanom u Beogradu, 7.-10. decembra 1964. godine.

Predsednik inicijativnog odbora za osnivanje udruženja bio je Stojan Turajlić, dipl.inž.građ., tadašnji savetnik Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi", koji ima posebnu zaslugu za stvaranje i početak rada JDZV. Jedan od članova inicijativnog odbora bio je i dr Stevan Janković, dipl.hem., tadašnji docent na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

U toku više od četiri decenije rada udruženje je imalo različite administrativno-organizacione oblike rada, saglasno važećim zakonskim propisima, ali način i suština delovanja ostali su nepromenjeni. Radom udruženja rukovodi predsednik, koga bira rukovodeći organ, čiji se naziv manjao (Izvršni odbor, Predsedništvo, Skupština i sl.) ali u kome su se uvek nalazili oni stručnjaci koji su imali volje i želje da se zalažu za poboljšanje rada i okupljanje što većeg broja stručnog kadra i propagiranje zaštite voda u najširem smislu te reči. Treba posebno naglasiti da je rad u JDZV bio i ostao potpuno volonterski, a da je materijalna baza prevashodno ostvarivana od strane kolektivne članarine radnih organizacija, i pomoći nadležnih ministarstava i drugih institucija. Tako je za nešto više od 10 godina od osnivanja oko 200 radnih organizacija sa teritorije cele Jugoslavije bilo aktivno uključeno u rad JDZV.

Udruženje je održalo dve svoje osnovne aktivnosti:
- izdavačka delatnost (izdavanje informativnog Biltena i drugih izdanja),
- organizovanje redovnih godišnjih naučno-stručnih skupova o zaštiti voda,

pri čemu treba konstatovati da je bilo oscilacija u radu JDZV, i perioda kada je iz objektivnih i subjektivnih razloga dolazilo do izvesnih "mrtvih perioda", ali je ovo jedino udruženje u sastavu SGITJ koje nije prekidalo svoj rad. Veoma značajnu ulogu u tome imali su predsednici udruženja, i zbog toga navodimo njihova imena, hronološkim redom od 1966. godine:
- dr Stevan Janković, dipl.hem.
- prof. dr Slobodan Gavrilović, dipl.inž.građ.
- prof. dr Sergije Ramzin
- Gradimir Božić, dipl.inž.građ.
- prof. dr Milorad Miloradov, dipl.inž.građ.
- Petar Vitjuk, dipl.inž.građ.
- Boško Petrik, dipl.inž.građ
- prof. dr Miloje Milojević, dipl.inž.građ.
- prof. dr Vojislav Vukmirović, dipl.inž.građ.
- prof. dr Zoran Čukić, dipl.inž.tehnol.
- Bogoljib Bogdanović, dipl.inž.građ.
- prof. dr Milan Dimkić, dipl.inž.građ.

Od 1972. godine udruženje održava svake godine skupove stručnjaka različitih profila o aktuelnim problemima zaštite voda. Prvi skup, pod nazivom Jugoslovenski simpozijum o problemima zaštite voda, organizovan je u Beogradu 20-22. novembra 1972. godine. Pored JDZV u organizaciji Simpozijuma učestvovalo je još šest saveznih i republičkih zvaničnih organizacija i Tehnički fakultet iz Banja Luke. Sledeći skupovi su održavani pod nazivom "Zaštita", sa naznakom godine, do 1982. godine.

Od 1983. godine naziv je dopunjen radi isticanja da je reč o vodi i glasi "Zaštita voda", takođe sa naznakom godine održavanja. Ovi skupovi su imali naslov Konferencija o aktuelnim problemima zaštite voda, ili neki sličan, i do 1980. godine održavani su u Beogradu, na Beogradskom sajmu u sklopu sajamske manifestacije "Zaštita na radu", a od 1981. do 1992. godine i u drugim gradovima nekadašnje Jugoslavije. U periodu 1993.-1998. konferencije su se održavale u Srbiji i Crnoj Gori, da bi od 1999. godine bile održavane u Srbiji.

Od 2002. godine godišnje konferencije se održavaju pod nazivom “Voda” a pored zaštite vode od zagađenja teme konferencije obuhvataju i problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta vode za piće i kanalisanja naselja. Na ovaj način omogućava se jedinstveno sagledavanje problema zaštite voda i njihovog korišćenja, što je preduslov za pravilno sagledavanje i efikasno rešavanje problema.

JDZV, odnosnio SDZV je učestvovalo u organizaciji sledećih međunarodnih skupova:
  • Međunarodni kongres o zaštiti voda mora, reka i jezera zemalja Jugoistočne Evrope (Co.P.I.S.E.E.), u Beogradu, 1976. g.
  • Međunarodni kongres o zaštiti voda zemalja Jugoistočne Evrope (Co.P.I.S.E.E.), u Ohridu, 1981. g.
  • Konferencija o problemima zaštite voda Mediterana, zajedno sa Savezom inženjera i tehničara Jugoslavije, uz podršku Međunarodnog društva za zaštitu voda i drugih međunarodnih organizacija, u Splitu, 1985. g.
  • Konferencija o sprečavanju zagađivanja u slivu reke Dunav, uz podršku Međunarodnog društva za zaštitu voda i drugih međunarodnih organizacija, u Novom Sadu, 1989. g.
  • Konferencija o upravljanju podzemnim vodam u velikim rečnim slivovima, uz podršku Mežunarodne asocijacije za vode – IWA  (Beograd 2008. godine)

U proteklom periodu JDZV, odnosno SDZV, je učestvovalo u organizaciji i niza stučnih seminara, radionica i drugih manifestacija iz oblasti zaštite voda i životne sredine uopšte.