Friday March 05 , 2021
Text Size
   

O Nama

Srpsko društvo za zaštitu voda - SDZV

je dobrovoljno, nevladino, nedobitno, stručno-naučno  udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite voda i životne sredine uopšte.

SDZV neguje saradnju i sa drugim stručnim, naučno-istraživačkim, obrazovnim, privrednim i sličnim organizacijama, na osnovu uzajamnog poštovanja, uvažavanja i samostalnosti u radu u interesu realizacije zajedničkih i opštih ciljeva.

SDZV je osnovan radi ostvarivanja ciljeva i zadataka iz oblasti zaštite i unapređenja voda (reka, jezera, mora,  te ostalih površinskih i podzemnih voda) i vodenih ekosistema, i primeni tehničko-tehnoloških, stručno-naučnih znanja, standarda i sadržaja u sferi zaštite voda i životne sredine.

Ciljevi i zadaci SDZV su da:

-    okuplja inženjere i tehničare raznih struka, i ostale stručnjake koji u okviru osnovne delatnosti imaju i zaštitu i unapređenje voda (reka, jezera i mora, izvorišta, te ostalih površinskih i podzemnih voda) i vodenih ekosistema,
-    sprovodi u život Statut SDZV,
-    stvara i razvija javno stručno mišljenje koje treba da dovede do izgrađivanja stavova po bitnim tehničkim, ekonomskim, zdravstvenim, proizvodnim i drugim oblastima zaštite voda i životne sredine, unapređuje i širi primenu savremenih mera i radova, pomaže donošenje predloga za nove zakonske propise radi efikasnije zaštite voda,
-    pruža pomoć svojim članovima u razmeni stručnih, naučnih i organizacionih iskustava, u stručnom usavršavanju,
-    pruža pomoć privrednim društvima i institucijama u postavljanju i rešavanju pitanja planiranja, investiranja, istraživanja i projektovanja, organizovanja i izvođenja vodozaštitnih radova u odgovarajućem obimu,
-    razmatra i daje stručna mišljenja o elaboratima, analizama, projektima, planovima razvoja, strategiji i planovima upravljanja vodama, a na zahtev institucija, vodoprivrednih i drugih preduzeća,
-    stara se o razvijanju nauke i prakse i povećanju produktivnosti na polju istraživanja i usavršavanja tehnologije prečišćavanja voda tehničkim i biotehničkim metodama, kao i o izgradnji sistema za zaštitu voda i životne sredine,
-    sarađuje sa institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima zaštite voda, slivova i životne sredine, kao i u radu matičnih udruženja – SGIS i Saveza inženjera i tehničara Srbije,
-    podstiče usavršavanje kadrova u oblasti zaštite voda i životne sredine, kao i sticanje potrebnih kvalifikacija osoblja koje radi na ovom odgovornom društvenom zadatku,
-    koordinira rad sa ostalim strukovnim i specijalističkim udruženjima inženjera i tehničara po pitanjima od zajedničkog interesa,
-    sarađuje sa organima javne uprave na programiranju i realizaciji planova i projekata vezanih za zaštitu voda i slivova,
-    daje mišljenje i primedbe na nacrte zakona, uredbi, standarda i propisa vezanih za probleme zaštite voda,
-    daje inicijative o vrstama i prioritetnim merama i radovima u vezi sa zaštitom voda i životne sredine, za slučaj mirnodopskih i vanrednih uslova,
-    sarađuje sa udruženjima, javnim preduzećima i privrednim društvima koje se bave problemima zaštite životne sredine i prirode, a u vezi sa potrebama zaštite voda,
-    predlaže istaknute stručnjake i naučnike, kao kandidate za dodeljivanje najviših društvenih priznanja, kao i za prijem u članstvo akademije nauka i naučnih društava, a na osnovu štampanih radova i objavljenih javnih konkursa i sl.

Opšti podaci

Šifra delatnosti:  9412
Matični broj:  07070730
PIB: 101602479

Inactive Module

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.