Wednesday July 06 , 2022
Text Size
   

Časopis

Naučno-stručni časopis "Water Research and Management"

Osnivač i izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda

Koizdavači: Međunarodno udruženje preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem na području sliva reke Dunav (International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area – IAWD), Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" AD, Beograd i Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Beograd

Časopis izlazi kvartalno na engleskom jeziku

Glavni urednik: Prof. dr Milan Dimkić

 

casopis     wrm cover vol01no02     wrm cover vol01no03     wrm cover vol01no04

wrm cover vol02no01     wrm cover vol02no02     wrm cover vol02no03      wrm cover vol02no04

wrm cover vol03no01     wrm cover vol03no02     wrm cover vol03no03      wrm cover vol03no04

wrm cover vol04no01     wrm cover vol04no02     wrm cover vol04no03     wrm cover vol04no04

wrm cover vol05no01     wrm cover vol05no02     wrm cover vol05no03     wrm cover vol05no04

wrm cover vol06no01     wrm cover vol06no02     wrm cover_vol06no03      wrm cover_vol06no04

wrm cover_vol07no01     wrm cover_vol07no02     wrm cover_vol07no03     wrm cover_vol07no04