Wednesday July 06 , 2022
Text Size
   

Saopštenja

Poziv na saradnju

Poštovane koleginice i kolege,

Srpsko društvo za zaštitu voda (SDZV) je naučno-stručno udruženje koje postoji već vipe od 50 godina. Osnovni zadatak SDZV i ciljevi rada nisu se promenili tokom svih ovih godina, i mogu se najkraće definisati kao borba za očuvanje vodnih resursa, koja se ne sastoji samo u prečišćavanju otpadnih voda, nego počinje sa planiranjem korišćenja vode kroz planska dokumenta, zatim obuhvata smanjenje emisije svih vrsta zagađenja, zahteva pravilnu izgradnju hidrotehničkih objekata, racionalnu potrošnju vode i praćenje stanja akvatične sredine i efekata preduzetih mera. Za realizaciju ovog složenog zadatka, bilo je potrebno okupiti stručnjake različitih profila (građevinske inženjere-hidrotehničare, tehnologe, hemičare, biologe i druge) u čemu je SDZV zaista uspelo, i što danas sa velikim zadovoljstvom ističemo. Pozivamo Vas da se uključite u rad SDZV i pomognete njegove aktivnosti na neki od sledećih načina:

KOLEKTIVNIM ČLANSTVOM U SDZV Vaše preduzeće će redovno dobijati Zbornike radova sa godišnjih konferencija "VODA", časopis "Water Research and Management" kao i ostale relevantne informacije kojima Društvo raspolaže. Ovi materijali na direktan ili indirektan način pomažu afirmaciji Vašeg preduzeća i unapređenju znanja i aktivnosti članova Vašeg kolektiva koji se bave problematikom korišćenja i zaštite voda i aktivno učestvuje u radu Društva.

INDIVIDUALNIM ČLANSTVOM U SDZV pojedincima se omogućava da publikacije SDZV i kotizacije za konferencije i savetovanja SDZV plaćaju po nižim, povlašćenim cenama. Dobijaćete i sve informacije o aktivnostima SDZV. Individualnim članstvom takođe stičete pravo da se aktivno uključite u rad organa i drugih radnih tela u okviru SDZV, ili da preko Društva uspostavljate veze sa drugim domaćim i međunarodnim srodnim naučno-stručnim organizacijama radi razmene iskustava i informacija.

DODELJIVANjEM POMOĆI KONFERENCIJI "VODA" koja se održava svake godine. Pojavom Vaše firme u spisku sponzora, objavljivanjem reklame u Zborniku ili časopisu, postavljanjem reklamnog panoa i učešćem (prisustvom) Vašeg predstavnika na Konferenciji, upoznajete značajan broj stručnjaka iz oblasti korišćenja i zaštite voda sa delatnošću Vašeg preduzeća. Učešće Vaših stručnjaka na samoj Konferenciji doprineće boljem upoznavanju sa kolegama, novim naučnim i stručnim rezultatima, tehničkim rešenjima koja su realizovana u drugim sredinama, i otvara šire polje rada za Vaše preduzeće.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu i pomoći da ovo ugledno naučno-stručno Društvo sa dugogodišnjom tradicijom i kontinuiranim članstvom u međunarodnim asocijacinma za vode nastavi uspešan rad na obostrano zadovoljstvo.

PREDSEDNIK SDZV

Dr Momir Paunović, dipl.biol.

   

I Obaveštenje

47. KONFERENCIJA O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI VODA

VODA 2018

Prvo obaveštenje i poziv za prijavu radova

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju, Srpsko društvo za zaštitu voda (SDZV) zajedno sa Institutom za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd i JKP "Napredak" Sokobanja organizuju 47. međunarodnu godišnju konferenciju posvećenu aktuelnoj problematici korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja. Osnovni cilj Konferencije je promocija i publikovanje rezultata naučnog rada, istraživanja i studijskog rada kao i razmena ideja i iskustava stručnjaka iz oblasti korišćenja i zaštite voda.
 
Kompletno obaveštenje i poziv u pdf formatu možete preuzeti ovde: Prvo obaveštenje
   

II Obaveštenje

Poštovani učesnici konferencije VODA 2017, ovde možete pogledati II obaveštenje

   

I Obaveštenje

46. KONFERENCIJA O KORIŠĆENJU I ZAŠTITI VODA

VODA 2017

Prvo obaveštenje i poziv za prijavu radova

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju, Srpsko društvo za zaštitu voda (SDZV) zajedno sa Institutom za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd i JKP "Drugi oktobar" Vršac organizuju 46. godišnju
konferenciju posvećenu aktuelnoj problematici korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja. Osnovni cilj Konferencije je promocija i publikovanje rezultata naučnog rada, istraživanja i studijskog rada kao i razmena ideja i iskustava stručnjaka iz oblasti korišćenja i zaštite voda.

Kompletno obaveštenje i poziv u pdf formatu možete preuzeti ovde: Prvo obavestenje 

   

Page 1 of 4