Friday August 23 , 2019
Text Size
   

Zbornici radova

Od 1972. godine udruženje svake godine održava skupove stručnjaka različitih profila o aktuelnim problemima zaštite voda.Stručni skupovi su menjali nazive, ali su uvek bili okrenuti aktuelnim problemima zaštite voda. Od 2002. godine godišnje konferencije se održavaju pod nazivom “Voda” a pored zaštite vode od zagađenja teme konferencije obuhvataju i problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta vode za piće i kanalisanja naselja.

Radovi brojnih autora iz zemlje i okruženja objavljuju se u Zborniku radova konferencije. Aktuelni zbornik radova možete pregledati ovde: VODA 2012.

Sadržaji zbornika radova sa prethodnih konferencija nalaze se u Arhivi.

Inactive Module

You should publish modules to the "inactive" position and set the Menus to "All", for them to show up on pages where there is no active menu ID. This is a bug/feature of Joomla that causes only menu items in the "All" setting to show up.