Tuesday August 09 , 2022
Text Size
   

O Nama

Srpsko društvo za zaštitu voda - SDZV

je dobrovoljno, nevladino, nedobitno, stručno-naučno  udruženje osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite voda i životne sredine uopšte.

SDZV neguje saradnju i sa drugim stručnim, naučno-istraživačkim, obrazovnim, privrednim i sličnim organizacijama, na osnovu uzajamnog poštovanja, uvažavanja i samostalnosti u radu u interesu realizacije zajedničkih i opštih ciljeva.

SDZV je osnovan radi ostvarivanja ciljeva i zadataka iz oblasti zaštite i unapređenja voda (reka, jezera, mora,  te ostalih površinskih i podzemnih voda) i vodenih ekosistema, i primeni tehničko-tehnoloških, stručno-naučnih znanja, standarda i sadržaja u sferi zaštite voda i životne sredine.

Ciljevi i zadaci SDZV su da:

-    okuplja inženjere i tehničare raznih struka, i ostale stručnjake koji u okviru osnovne delatnosti imaju i zaštitu i unapređenje voda (reka, jezera i mora, izvorišta, te ostalih površinskih i podzemnih voda) i vodenih ekosistema,
-    sprovodi u život Statut SDZV,
-    stvara i razvija javno stručno mišljenje koje treba da dovede do izgrađivanja stavova po bitnim tehničkim, ekonomskim, zdravstvenim, proizvodnim i drugim oblastima zaštite voda i životne sredine, unapređuje i širi primenu savremenih mera i radova, pomaže donošenje predloga za nove zakonske propise radi efikasnije zaštite voda,
-    pruža pomoć svojim članovima u razmeni stručnih, naučnih i organizacionih iskustava, u stručnom usavršavanju,
-    pruža pomoć privrednim društvima i institucijama u postavljanju i rešavanju pitanja planiranja, investiranja, istraživanja i projektovanja, organizovanja i izvođenja vodozaštitnih radova u odgovarajućem obimu,
-    razmatra i daje stručna mišljenja o elaboratima, analizama, projektima, planovima razvoja, strategiji i planovima upravljanja vodama, a na zahtev institucija, vodoprivrednih i drugih preduzeća,
-    stara se o razvijanju nauke i prakse i povećanju produktivnosti na polju istraživanja i usavršavanja tehnologije prečišćavanja voda tehničkim i biotehničkim metodama, kao i o izgradnji sistema za zaštitu voda i životne sredine,
-    sarađuje sa institucijama i organizacijama koje se bave pitanjima zaštite voda, slivova i životne sredine, kao i u radu matičnih udruženja – SGIS i Saveza inženjera i tehničara Srbije,
-    podstiče usavršavanje kadrova u oblasti zaštite voda i životne sredine, kao i sticanje potrebnih kvalifikacija osoblja koje radi na ovom odgovornom društvenom zadatku,
-    koordinira rad sa ostalim strukovnim i specijalističkim udruženjima inženjera i tehničara po pitanjima od zajedničkog interesa,
-    sarađuje sa organima javne uprave na programiranju i realizaciji planova i projekata vezanih za zaštitu voda i slivova,
-    daje mišljenje i primedbe na nacrte zakona, uredbi, standarda i propisa vezanih za probleme zaštite voda,
-    daje inicijative o vrstama i prioritetnim merama i radovima u vezi sa zaštitom voda i životne sredine, za slučaj mirnodopskih i vanrednih uslova,
-    sarađuje sa udruženjima, javnim preduzećima i privrednim društvima koje se bave problemima zaštite životne sredine i prirode, a u vezi sa potrebama zaštite voda,
-    predlaže istaknute stručnjake i naučnike, kao kandidate za dodeljivanje najviših društvenih priznanja, kao i za prijem u članstvo akademije nauka i naučnih društava, a na osnovu štampanih radova i objavljenih javnih konkursa i sl.

Opšti podaci

Šifra delatnosti:  9412
Matični broj:  07070730
PIB: 101602479