Thursday October 21 , 2021
Text Size
   

VODA 2016 - Zlatibor 15.-17. jun 2016. godine

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju, Srpsko društvo za zaštitu voda (SDZV)  zajedno  sa  Institutom  za  vodoprivredu  “Jaroslav  Černi”, Beograd, organizuje 45. godišnju konferenciju posvećenu aktuelnoj problematici korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja. Osnovni  cilj  Konferencije  je  promocija  i  publikovanje  rezultata naučnog  rada,  istraživanja  i  studijskog  rada  kao  i  razmena  ideja  i iskustava stručnjaka iz oblasti korišćenja i zaštite voda.