Tuesday August 09 , 2022
Text Size
   

Vesti

Prvi broj časopisa WRM

Prvi broj našeg časopisa Water Research and Management je izašao 31. marta 2011. godine.

U njemu možete pročitati:

  • A River Basin Management Plan for the Danube River, autori:  Philip Weller i Igor Liska
  • Global Change and its Impact on Water Resources: the Role of UNESCO’s International Hydrological Programme, autori: Siegfried Demuth i Biljana Radojević
  • Assessment of Micro-Pollutants from a Water Supplier’s Perspective, autori: Heinz-Jürgen Brauch i Frank Sacher
  • Natural Attenuation of Emerging Pharmaceuticals by Bank Filtration in Addressing Regional Groundwater Management Issues, autori: Milan A. Dimkić, Dušan Đurić, Miodrag Milovanović, Mila Laušević, Goran Jevtić i Anđelka Petković
  • Oligochaeta Community of the Main Serbian Waterways, autori: Ana Atanacković, Dunja Jakovčev-Todorović, Vladica Simić, Bojana Tubić, Božica Vasiljević, Zoran Gačić i Momir Paunović
  • Cobalt(III) Tetramethylenedithiocarbamate as a New Flotation Collector for Preconcentration and Separation of Lead Determinated by Zeeman ETAAS, autori: Vangelica Enimiteva, Trajče Stafilov i Katarina Čundeva
 

VODA 2011 - Zlatibor, 7.- 10. jun 2011. godine

Nastavljajući dugogodišnju tradiciju, Srpsko društvo za zaštitu voda – SDZV zajedno sa Institutom za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd i JKP „Vodovod-Užice”, organizuje jubilarnu 40. godišnju konferenciju posvećenu korišćenju voda i zaštiti vodnih resursa od zagađenja. Teme Konferencije obuhvataju široki spektar oblasti od značaja za zaštitu voda od zagađenja, uključujući i problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta vode za piće i kanalisanje naselja. Na ovaj način omogućava se celovito sagledavanje zaštite prirodnih voda od zagađenja i korišćenja voda za potrebe vodosnabdevanja, što je preduslov za pravilno sagledavanje i efikasno rešavanje problema.

Osnovni cilj Konferencije je promocija i publikovanje rezultata naučnog rada, istraživanja i studijskog rada kao i razmena ideja i iskustava stručnjaka iz oblasti korišćenja i zaštite voda. Podjednaka pažnja posvetiće se merama za zaštitu vodnih resursa, praćenju kvaliteta prirodnih voda, obezbeđivanju potrebnog kvaliteta vode za piće i sakupljanju i prečišćavanju otpadnih voda.
 

VI sednica Upravnog odbora Društva

Na VI sednici Upravnog odbora Srpskog društva za zaštitu voda (SZDV), održanoj 15.11.2010. godine, doneta je odluka o osnivanju stručno-naučnog časopisa „Water Research and Management - WRM“. Izdavač časopisa je SZDV, a koizdavači su Međunarodno udruženje preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem na području sliva reke Dunav (International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area – IAWD), Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Beograd i Univerzite u Beogradu – Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ (IBISS).

WRM će se publikovati na engleskom jeziku i izabran je međunarodni Urednički odbor. Ambicije SDZV su da se obezbedi visok kvalitet publikovanih radova i da časopis, u najkraćem roku, postane referisan u odgovarajućim citatnim bazama, kao i da dobije faktor uticaja (IF – impact factor).
 

Časopis "Water Research and Management"

Srpsko društvo za zaštitut voda kao izdavač i Međunarodno udruženje preduzeća koja se bave vodosnabdevanjem na području sliva reke Dunav (International Association of Water Supply Companies in the Danube River Catchment Area – IAWD), Institut za vodoprivredu "Jaroslav Černi" i Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", kao koizdavači pokreću naučno-stručni časopis

"Water Research and Management"

Zaključeno je da postoji potreba za postojanjem kvalitetnog časopisa koji bi objedinio sve aspekte istraživanja i upravljanja vodama, a raznovrsna tematika i potencijalni korisnici različitih struka mogu doprineti visokom kvalitetu objavljenih radova, kao i citiranosti časopisa.


Časopis će izlaziti kvartalno od 2011. godine.

 

 

More Articles...

Page 11 of 12