Zbornici radova

Od 1972. godine udruženje svake godine održava skupove stručnjaka različitih profila o aktuelnim problemima zaštite voda.Stručni skupovi su menjali nazive, ali su uvek bili okrenuti aktuelnim problemima zaštite voda. Od 2002. godine godišnje konferencije se održavaju pod nazivom “Voda” a pored zaštite vode od zagađenja teme konferencije obuhvataju i problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta vode za piće i kanalisanja naselja.

Radovi brojnih autora iz zemlje i okruženja objavljuju se u Zborniku radova konferencije. Aktuelni zbornik radova možete pregledati ovde: VODA 2012.

Sadržaji zbornika radova sa prethodnih konferencija nalaze se u Arhivi.